Magnus Gunnarsson skriver:

Malin Larsson, uttalar sig som hon säger, utifrån ett personligt ställningstagande.

Som gruppledare och ordförande i Miljöpartiet i Skara har jag inte samma uppfattning i frågan som gäller samarbetet i den politiska ledningen. Under de, snart fem år, som samverkan mellan de fyra partierna i den politiska ledningen varat, har det mesta fungerat alldeles utmärkt. Visst finns det sakfrågor där vi har haft tuffa diskussioner, men så är det ju utifrån att vi är olika partier med olika ideologiska målsättningar. Trots det, eller kanske tack vare det, har vi fått väldigt mycket gjort under de här åren och hanterat många och stora frågor på ett bra sätt.

Så, vad gäller det politiska ledarskapet har jag en helt annan uppfattning än Malin.

Malin har dock en hel del bra och kreativa synpunkter kring debattklimatet och omkring vissa problem inom delar av förvaltningsorganisationen som berör ledarskap och arbetsmiljö.

Detta är viktiga och mycket angelägna frågor som vi måste ta med oss in i kommande mandatperiod för att skapa bra beslutsfattande och ett konstruktivt ledarskap.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi nu är inne i ”slutspurten” av valrörelsen och därför bör vi faktiskt invänta valresultatet innan vi försöker diskutera vilka eventuella koalitioner som kan vara aktuella att styra kommunen. Vi i Miljöpartiet utgår från vår grundläggande ideologi när vi bedömer hur vi kan samarbeta med andra i olika sammanhang och utifrån detta försöker bedöma hur vi kan få mest gehör för våra frågor. Vi uttalar inga ultimativa krav före valet utan samtalar och förhandlar med eventuella samarbetspartners efter.

Annons

Vi kan ju dessutom inte alls bestämma vilka personer som andra partier väljer till olika uppdrag, vilket vi måste inse. I ett samarbete måste det finnas förtroende för varandra och respekt för att varje parti verkligen vill samverka för det gemensamma bästa, i det här fallet Skaras bästa.

För Miljöpartiet de gröna i Skara

Magnus Gunnarsson

Gruppledare och ordförande