ADHD och autism är exempel på NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan till exempel innebära svårigheter att koncentrera sig, eller att hantera sociala kontakter eller höga ljud. Barn och ungdomar med NPF kan fungera bra i skolan med rätt förutsättningar – men utan anpassningar till individen kan resultatet bli barn som mår mycket dåligt i skolan eller sitter hemma för att de inte orkar med skolmiljön.

Norrtälje kommun arbetar med NPF-säkring av skolan. Kompetensutveckling ger lärarna verktyg att arbeta med elever med olika behov. NPF-säkrade lokaler ger tydlig struktur i skolmiljön. Man arbetar med olika hjälpmedel i klassrummen som ståbord och skärmar. Små investeringar kan göra stor skillnad.

Miljöpartiet vill att Skara ska följa Norrtäljes exempel och arbeta för att skolan ska bli NPF-säker. Vi tror att det kan skapa en trygg skola för både barn med NPF och alla andra. Tydlighet och struktur ger en lugnare arbetsmiljö för både lärare och elever. Lärare med NPF-kompetens kan se vilka elever som behöver extra stöd, så att alla elever får möjlighet att må bra och utvecklas i skolan, skollagens krav uppfylls och både skolresultaten och den psykiska hälsan förbättras.

Motorikträning och fysisk aktivitet är viktiga för både fysisk hälsa och inlärningsförmåga, vilket bland annat Bunkefloprojektet i Skåne visat. Rörelse förbättrar koncentrationen och förmågan att minnas och lära sig nya saker. Miljöpartiet i Skara vill att rörelse i olika former ska finnas med varje skoldag, inte bara inom idrottsämnet.

Annons

Vi vill arbeta för en bra skola för alla Skaras elever. Vi hoppas på politisk enighet kring satsningar för att alla elever ska få det de har rätt till enligt skollagen.

Magnus Gunnarsson, Malin Larsson och Gun Barrljung, MP Skara