Den sortens handlande och att vi blivit tvungna att resa upp, laga och fixa med valaffischer för partierna i Skara, visar på en mycket dålig respekt för vår demokrati.

Nu rapporteras det om att partier fått hemsidor ”kapade” och ”överbelastade” med avsikt att hindra åsiktsfriheten/yttrandefriheten. Detta är mycket allvarligt och borde föranleda oss att reflektera över vilket samhälle vi har lyckats skapa och hur det är på väg att utvecklas.

Att det finns krafter som inte uppskattar de demokratiska principerna, vet vi ju. Men jag trodde att vi i vårt samhälle var så upplysta och engagerade att vi på alla sätt och i alla sammanhang tog vårt ansvar som medborgare för att motverka dessa mörka krafter?

Därför är det viktigt att vi alla nu inför söndagens val ställer oss bakom våra grundläggande värderingar och principer; Alla människors lika värde, rätten att uttrycka sina åsikter och rätten att välja fritt utan att andra hindrar oss eller påverkar oss otillbörligt.

Demokratin måste återerövras dagligen, har någon uttryckt. Det är särskilt viktigt nu i dessa valtider!

Magnus Gunnarsson

Miljöpartist i Skara