Motormännen i Skaraborg har gjort en inspektion av vägarna och trafiken i Skaraborg.

Hasse Sandberg och Eben Johnson från organisationen erbjöd sig att följa upp händelser lokalt i Skövde och med omnejd. Här kommer deras rapport.

De tog en tur med vägombudsbilen för att kolla upp pendelparkeringen Timmersdala som åsikter kommit fram om. De fann en miss – infarten är för trång för bilar med sämre vändradie och behöver utökas.

En bekymrad medlem hade hört av sig till rikskansliet och beskrivit väg 1848 som mycket problematisk. Vägen åt Floby genom Annelund är i väldigt dåligt skick och med mycket tung trafik där lastbilschaufförer är rädda att välta. Önskemålet är att Motormännen ska driva frågan om en upprustning.

Hasse och Eben konstaterar att vägkanter är mycket nerkörda på grund av mycket tung trafik – många timmerbilar med hög tyngdpunkt och dålig sikt och med hus nära vägen genom Hällestad. Det finns tunga industrier i Annelund och Floby.

En kvinna har ringt om vägen mellan Skara och Stenum. Hon får medhåll av Hasse och Eben som konstaterar att så ser många vägar med fyrsiffrigt nummer ut.

Annons

På vägen tillbaka stannade de upp och inspekterade att fem förare under ett tidsintervall på 15 minuter inte respekterade rött ljus i korsningen Varnhemsgatan - Vasagatan.

Ett brev kom från Tidan där man vill ha en cykel- och gångbana till Vallby Sörgården. Tung trafik och stora lantbruksmaskiner har gjort det omöjligt att cykla. 45 barn skulle kunna utnyttja denna väg om den inte vore livsfarlig. Önskemålet är att Motormännen ska kontakta Trafikverket. Hasse och Eben kollade möjlig cykelbana mellan Tidan och Vallby.

Hastigheter

Samtidigt passade de på att mäta hastigheten vid Skövde flygplats. De mätte 21 fortkörare på 20 minuter. 30 procent körde för fort och högsta farten var 115 km/h.

De mätte också hastighet vid Billingskolan. På tio minuter uppmärksammades 12 fortkörare, varav högsta hastighet 50 km/h vid en 30-skola.

Vid väg 26, Loringaviadukten – 13 fortkörare på 15 minuter och högsta hastighet 160 km/h. Här ingick tre lastbilar, varav högsta fart 98 km/h.

Reflektioner

Reflektioner av detta är att uppmana alla att följa trafikregler och att hålla rätt hastighet. Trafiksäkerheten påverkar alla fordon på vägarna. Vägombuden för Motormännen är inga poliser och har inga befogenheter.

Motormännen är en konsumentorganisation för bilister. Det finns höga förväntningar på Motormännen att kunna påverka upprustning av vägar. Hasse och Eben framför åsikterna till Trafikverket.

Men ofta blir svaret ”brist på resurser”. Här krävs en helhetssyn. Där tunga industrier finns är det ett samhällsansvar att fordonen ska kunna ta sig fram säkert.