Härlunda ska få ny vatten-, avlopps och fiberledning, vilket kommer att påverka motionsområdet Petersburg. I slutet vecka 38 börjar arbetet och det beräknas vara klart vid månadsskiftet november-december.

En del av ledningsarbetet kommer att gå genom Petersburg, men det mesta av arbetet kommer att ske vid sidan av motionsspåren. En del av femkilometers-slingan kommer att stängas av. Bommar över spåret ska visa var avstängningen är.

Relaterat: Händene och Tveta ansluts till det kommunala avloppsnätet