Kommunfullmäktige i Skara kommun hade vid sitt sammanträde den 24 april att ta ställning till en motion om ett lokalt förbud mot tiggeri.

Moderaterna är för ett tiggeriförbud, samtidigt röstade den moderata gruppen för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Det kan synas motsägelsefullt och vi vill här förtydliga orsakerna.

Annons

Det finns i dag en växande insikt om att tiggeriet på Sveriges gator och torg inte löser dessa människors problem i hemlandet, vare sig det gäller fattigdom eller utanförskap. Tvärtom: det som ser ut att vara en hjälp för stunden binder dessa människor i sin problematik, och att ge pengar i pappmuggen befäster denna situation. Bidragen ska istället ges till organisationer som hjälper på plats.

Utifrån ett omfattande och allt tydligare bevisunderlag finns också en växande förståelse kring att tiggeriet är en del av en organiserad brottslighet i form av människohandel, prostitution, droger och stölder. Detta betyder inte att den enskilde tiggaren är kriminell, utan att hen ofta utnyttjas av människor och strukturer som är kriminella.

Att acceptera tiggeriet är att acceptera andra människors fattigdom, lidande och utanförskap. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Att acceptera tiggeriet är att acceptera att kriminella nätverk och strukturer tillåts etablera sig i Sverige och här leva på andras olycka. Detta är inte värdigt en rättsstat, och av dessa skäl förordar Moderaterna ett nationellt förbud mot tiggeri. Parallellt med ett sådant förbud ska hjälparbetet intensifieras på plats.

Den motion som låg på kommunfullmäktiges bord önskade ett lokalt förbud av tiggeri via den kommunala ordningsstadgan. Detta menar vi är fel väg att gå. Ett lokalt förbud i Skara skulle sannolikt endast innebära att man flyttar problemet till kringliggande kommuner. Tiggeriet i sig, och de många kringproblem av kriminalitet och därpå följande mänskligt lidande, är så allvarligt att en stävjande lagstiftning ska beslutas om av Sveriges riksdag, och lagstiftningen ska gälla hela landet. Moderaterna välkomnar en sådan lagstiftning.

Ylva Pettersson, oppositionsråd (M)

Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)

Markus Hagberg, v. ordf. i Omsorgsnämnden (M)