En kunskapsskola kräver kunskap!

När Skara 2016 hade ett enda år med en resultattopp var socialdemokraterna snabbt på plats med en analys:

”Vi har tagit krafttag i grundskolan. Det tar tid innan satsningar i skolan visar sig i verkligheten. Nu har det visat att det gett resultat och det är jättepositivt.” (SKLT 25/11 2016) Fredrik Nordström lyfter att det är orättvist av oppositionen att leta fel genom att göra en annan analys än att skolresultaten beror på ledningens politik.

Nu kommenterar Håkan Ehn i pressen det faktum att förra årets nior haft ett av de största resultattappen i Sverige, att meritvärdet för årets nior fortsätter att falla och en undersökning som visar att grundskoleeleverna har problem med läskunnighet.

”Jag har inte sett de här siffrorna tidigare, men det är klart att det inte är bra, säger Håkan Ehn.”

Han har ingen aning om att det ser ut som det gör med kunskaperna och han säger att oppositionen saknar analys. Men analysen är ju redan färdig! Den presenterade Fredrik Norström när resultaten gick upp ett år, klassen som började högstadiet år 2013: resultaten är en följd av ledningens skolpolitik. Eller gäller den analysen bara när resultaten ett enda år gick upp?

Nu är det såklart för sent för den politiska ledningen att informera sig om resultaten och vidta åtgärder innan valet, men det kan vara bra för en ordförande i denna viktiga nämnd att veta att alla siffror för förra årets nior har varit kända i förvaltningen sedan de presenterades i höstas. Vem som helst kan se dem i den offentliga skoldatabasen Siri.

Annons

Årets resultat kan man få på 10 minuter eftersom de finns sammanställda inom förvaltningen. Man måste bara ta reda på hur det är så att man kan vidta de åtgärder som krävs.

Stödet till eleverna på grundskolan som borde finnas med specialpedagoger och speciallärare saknas. När eleverna gick på sommarlov fanns det någon enstaka specialpedagog att tillgå. Idag finns det en på plats på Victoriaskolan och man försöker nu rekrytera ytterligare en. Speciallärare saknas.

Ledningen har röstat nej till resursförstärkningar till skolan som föreslagits av MCKD.

Håkan Ehn har rätt i att det finns många orsaker. Problemet är att han inte lagt 10 minuter på att själv undersöka hur det står till så att han vet vad han skall göra.

Det är dags att någon annan ordförande får betalt 23 000 kronor i månaden för att på halvtid ansvara för skolan i Skara.

Richard Pettersson, kandidat för M i Skara

Håkan Ehn (S)varar: "Moderaterna i Skara fortsätter att smutskasta skolan."

Håkan Ehn (S)
Foto: Christina Carmbrant

När Moderaterna återigen går till angrepp mot skolan svärtar de ner det enorma arbete som våra lärare varje dag lägger ner för att varje enskild elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

I de redovisningar som vi fått presenterade i både nämnden och vid den gemensamma budgetdagen så redovisades följande: Elevernas kunskapsresultatnärmar sig rikssnittet för både årskurs 3 och årskurs 6. Vad gäller årskurs 9 har resultatet för det enskilda året 2017 sjunkit, efter ett rekordår 2016. Det kan finnas flera orsaker till både det goda resultatet 2016 och det vikande resultatet 2017. Resultaten för vårterminen 2018 ska redovisas i BUN i oktober och utgör det första steget i det nya systematiska kvalitetsarbetet. Nu är det viktigt att nämnden får en grundlig analys kring varför det ser ut som det gör och vad vi kan göra för att uppnå vårt mål om att elevernas skolresultat ska öka, på alla nivåer.

Det vi ser som väldigt positivt är de goda resultaten för eleverna på Katedralskolan. Där ökar resultaten och fler elever har fullföljt sina studier inom 3 år jämfört med riket, både på högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det bådar gott inför framtiden med elever som klarat gymnasiet.

Moderaternas tonläge och anklagande ton mot enskilda politiker inger inget förtroende för att hitta gemensamma lösningar och hållbara resultat. Det riskerar att skada det viktigaste vi har – våra barn och elever!

Håkan Ehn (S)

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden