Mellan den måndagen den 19 mars och söndagen den 25 mars kommer det att utföras ett omfattande underhållsarbete på ledningsnätet för dricksvatten, skriver Skara energi på sin hemsida.

Underhållsarbetet medför att vattentrycket kan komma att variera och det i sig gör att det kan bli missfärgning av dricksvattnet i din kran.

Skara energi påpekar dock att det inte är farligt att dricka vattnet om det är missfärgat. Det uppger också att de gjort omfattande förberedelser för att störningarna ska bli så få som möjligt.