Inom det socialdemokratiska partidistriktet har nyligen ett rådslagsarbete om utbildningsfrågorna och inte minst hur kunskapsnivån i Skaraborg kan höjas avslutats. Nu blir det en logisk avrundning av detta arbete i och med ministerns besök.

Förutom ett inledande anförande så kommer Anna Ekström att delta i ett panelsamtal med lokala skolpolitiker. Riksdagsledamot Carina Ohlsson, Lidköping, kommer att hålla i samtalet och övriga deltagare är Carl-Uno Olsson, Vara, Ingvor Bergman, Falköping, och Sebastian Clausson, Skara.

Sedvanliga frågor

I övrigt ägnas dagen åt sedvanliga kongressfrågor, val, motionsbehandling med mera. Dessutom startar partidistriktet upp två nya rådslagsområden, kommunikationer samt hälso- och sjukvård. Rådslagssvaren ska sedan ligga till grund för partiets valprogram för Skaraborg inför valet 2018. Totalt har då sex rådslagsområden hunnit behandlats i partiorganisationen.

- Det är ett direkt sätt för våra medlemmar att vara med och påverka partiets politik för framtiden. Här kan man lämna in svar och synpunkter såväl som enskild medlem, s-förening eller arbetarekommun, vilket ju är vår kommunorganisation, säger distriktsordföranden Patrik Björck.