Insändarskribenten ”En förkrossad medarbetare” i SKLT 15/8 ska inte behöva uppleva det som hen beskriver. Om den bild som insändaren målar upp stämmer, helt eller delvis, så är det allvarligt.

Vi politiker är fullt medvetna om problemen för barn i behov av särskilt stöd och rektorernas arbetsbelastning. Därför har vi i nämnden beslutat om fler rektorstjänster och elevhälsotjänster på skolorna. Men då budgeten för Barn- och utbildningsnämnden 2018-2019 inte räcker till, så kan inte hela den planerade omorganisationen av elevhälsan genomföras än. Vi i Miljöpartiet beklagar verkligen detta, och lovar att göra vad vi kan för att ändra på det.

Relaterat: Skolpersonal slår larm om nedskärningar

Miljöpartiet anser att resursfördelningen behöver anpassas till en ny verklighet, i stället för att bara fortsätta räkna upp det så kallade kommunbidraget med en viss procent varje år. Vi har under mandatperioden känt oss tvingade att vid några tillfällen rösta emot de förslag som den politiska ledningen lagt, trots att vi ingår i samarbetet. Vi tror ändå att de allra flesta politiker är överens om att skola och omsorg är två av de viktigaste verksamheterna i kommunen.

En förutsättning för att barn och äldre ska trivas och må bra i kommunens verksamheter är att personalen mår bra och att det finns tillräckliga resurser. Skara kommun ska vara en trygg arbetsplats där många gärna vill arbeta, så att vi kan anställa personal med rätt kompetens– inte minst i elevhälsan. För det krävs ekonomiska resurser, men även arbetssätt och organisation kan behöva ses över. Det är viktigt att personalen får bidra med idéer och kunskaper.

Annons

Inför valet vill vi klart och tydligt deklarera att det krävs en rejäl översyn av skola och omsorg, hur de ska fungera och tillföras resurser. Vi kan inte fortsätta att ”lappa och laga” utifrån gammalt systemtänkande. Vi måste ta nya tag.

Många kommuner i Sverige har svårt att få ihop ekonomin. På många håll kommer skattehöjningar att bli nödvändiga framöver, oavsett politisk majoritet, för att säkerställa kvaliteten i skola och omsorg. För att lösa de stora ekonomiska problem som kommunen står inför är det viktigt att väljarna vet att skattehöjningar kommer att behövas. Vi hoppas att väljarna tycker att vår personal, barnen och de äldre är värda det.

Miljöpartiet i Skara lovar att fortsätta kämpa för barnen och våra äldre, och att försöka påverka de andra partierna att göra detsamma. Det är nu upp till väljarna att besluta om kommunens framtid den 9 september.

Gunnar Sporrong, Malin Larsson, Margareta Ljunggren Demegård och Magnus Gunnarsson, Miljöpartiet de gröna i Skara

Relaterat: Skolpolitiker om personalens rop på hjälp
Relaterat: Insändare: "Hur kan du säga att det inte gjorts några besparingar?"