Snart börjar arbetet med att förvandla ridskolan i Axvall till en modern ridanläggning. Det gamla stallet och lilla ridhuset ska rivas och ersättas av nya, en byggnad ska flyttas liksom en del av vägen. Satsningen är rejäl och kommer att kosta en slant.

Avgörande har varit att Skaraortens ryttarförening kan få in finansiärer till projektet. Skara kommun har sedan tidigare bestämt sig för att stötta satsningen genom att bevilja kommunal borgen för ett banklån på 30 miljoner kronor, nu har även Sparbanksstiftelsen Skaraborg beslutat sig för att gå in med 6,5 miljoner kronor. Därmed är byggnationen ekonomiskt säkrad och snart startar arbetet.

Projektet innebär att anläggningen kommer att få kommunalt vatten och avlopp, den ska göras tillgänglig för funktionsnedsatta och uppdateras för att även göra den mer anpassad för tävlingar och annan verksamhet utanför ridskolan.

Skålltorps ridanläggning är en del av Axevalla hästcentrum, där även travbanan ingår och satsningen på ridskolan är ett sätt att ytterligare stärka dess plats som hästkluster i regionen.