År 2017 var på flera sätt ett rekordår för Varaslättens lagerhus. Skördeinvägningen av både ekologisk och konventionell spannmål var ovanligt stor ifjol – över 260 000 ton. Tillsammans med goda affärer innebär det att den ekonomiska föreningen nu kan dela ut omkring 17,7 miljoner kronor till sina medlemmar i efterlikvid.

– Personalens stora engagemang tillsammans med ett stort förtroende hos våra lantbrukare skapar detta resultat tillsammans, menar vd Per Ullberg och fortsätter:

– När vår verksamhet går för fullt och all lagring och resurser utnyttjas skapas möjligheterna till bra resultat och bra betalning till våra lantbrukare.

Bokslutet visar på en vinst för Varaslättens lagerhus; Efter finansiella poster blir resultatet för fjolåret 31,5 miljoner kronor och omsättningen ökar till 712 miljoner. Mycket att glädjas åt för ägarna alltså, som utgörs av 1 900 lantbrukare i Västra Götaland.

En del av vinsten investeras nu i föreningens anläggningar. I Vara byggs fyra nya silos, som kan lagra 22 000 ton spannmål, vilket ökar den totala kapaciteten till 155 000 ton. I Tråvad, där ekologisk spannmål lagras, byggs två nya silos för 5 000 ton och totalt kan nu totalt 15 000 ton tas emot där.

– Vi gör även en upprustning kring och i anläggningen i Tråvad för en bättre arbetsmiljö och effektivare hantering av spannmål och insatsvaror, berättar Per Ullberg.

Annons