År 2014 stängdes en student vid Högskolan i Skövde av i fem månader efter att ha visat sitt könsorgan för en annan student. Detta efter beslut i högskolans disciplinnämnd. Det handlade om en manlig student som sa till en kvinnlig student att han hade några utslag han ville att hon skulle titta på. Han fick henne att följa med in på toaletten, där han visade sin penis för henne.

Några liknande ärenden har inte varit uppe i disciplinnämnden sedan dess. Inte heller studentkåren har fått kännedom om någon liknande händelse.

— Det har inte kommit in några ärenden om trakasserier. Det ser vi och det följer vi, säger kårordföranden Tommy Borovac.

Men #Metoo har väckt både tankar och diskussioner bland studenterna.

— Just hit till kåren kommer många för att hänga och umgås. Det pratas mycket om kvinnofrågor och om mansfrågor. Det är väldigt öppet. När #Metoo startade var det många som inte var så förvånade. Det var på tiden. Det ledde till att vi på kansliet kollade över våra styrdokument och riktlinjer kring de här frågorna.

Nu håller den handlingsplan som ska användas vid sexuella trakasserier på att uppdateras. Målet är att det ska vara tydligt vad studentkåren behöver göra, steg för steg, i sådana situationer. Det har det inte riktigt varit tidigare, enligt Tommy Borovac.

Annons

Studentkåren har utgått från riktlinjer hos Arbetsgivaralliansen och hos olika fackförbund i arbetet för att göra planen bättre. Inom några veckor beräknas den uppdaterade handlingsplanen vara färdig och förankrad hos kårstyrelsen.

Finns det anledning att tro att sexuella trakasserier kan förekomma på Högskolan i Skövde?

— Jag skulle säga att det finns anledning att tro det, så länge det finns män och kvinnor på samma arbetsplats, säger Tommy Borovac, som tror att det snart kommer att komma #Metoo-upprop inom den akademiska världen.

Han tror att det hierarkiska systemet inom högskolevärlden kan bidra till situationer där en person i beroendeställning kan pressas att göra något hen inte vill.

— Det finns en tydlig uppfattning om vilka som är mer viktiga i olika sammanhang.

Bland studenterna kan också olika festsammanhang leda till sexuella ofredanden.

— Vi har haft väldigt stora diskussioner om vad man får och inte får göra i krogmiljö. Men jag ser att det finns en väldigt stor mogenhet bland studenterna här. Det tas på allvar.

En annan aspekt är att vissa grupper av studenter kan ha anammat en rå jargong, som för den gruppen är skämtsam, men som kan kännas obehaglig för en utomstående person.

— Det har vi blivit bättre på att uppmärksamma, säger Tommy Borovac.

Studentkåren i Skövde har nästan 900 medlemmar.