Music passion är ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och Music factory, där unga vuxna med någon form av kognitivt funktionshinder lär sig musik för att stärka sin hälsa.

Den första gruppen med 17 elever startade i oktober förra året. Under hösten och våren har de fått spela musik individuellt, i grupp, med instrument, med dator och i uppspelningar under ledning av pedagogerna Anders Rane och Christina Messmann.

Deltagarnas olika förutsättningar och kunskaper har gjort att pedagogerna fått justera en del i upplägget.

– Det är en stor utmaning att jobba med en så heterogen grupp. Men det är en del av idén, att alla ska få vara med, påpekar Leif Carlsson, VD Music Factory.

Annons

Finalen skedde i slutet av april då eleverna framförde slutproduktionen Drömmar.

Treårigt projekt

Tanken är att Music passion ska vara ett treårigt projekt som ska leda fram till en permanent verksamhet inom omsorgsförvaltningen.

I april blev det klart att huvudfinansiären Allmänna arvsfonden kommer stötta projektet med 740 000 kronor även kommande året.

– Vi har sökt pengar för tre år, men de beviljar bara för ett år i taget. Om allt flyter på som det ska fortsätter de att bevilja, förklarar Leif Carlsson.

Övriga finansiärer är omsorgsförvaltningen och Music factory.

Projektet studeras av två forskare som, efter projektets slut, ska avge en forskningsrapport om vad Music passion lett fram till. Den ska sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet.

– Det vore jätteroligt om andra kommuner var intresserade av samma koncept, säger Leif Carlsson.