Det behövs fler donatorer av bröstmjölk skriver Skaraborgs sjukhus i en pressinformation:” På neonatalavdelningen vårdas sjuka och för tidigt födda barn. På avdelningen finns lager med donerad bröstmjölk som kan ges till de allra minsta patienterna. De lagren behöver nu fyllas på. Inget barn riskerar att bli utan mjölk, men eftersom den donerade bröstmjölken bara står sig i sex månader, är det viktigt att alltid ligga steget före. Därför efterlyser man nya givare redan nu.

– Det är fortsatt viktigt att vi får in donatorer, för att säkerställa att vi har bröstmjölk till våra små. Alla som ställer upp och blir donatorer gör något otroligt viktigt för ett nytt barn, då det inte finns något annat att ge till dessa små. Vi är så tacksamma för alla som ställer upp, säger Sofia Lans, enhetschef för neonatalavdelningen på Skaraborgs sjukhus. ”

För att donera bröstmjölk ska du bland annat vara fullt frisk och ha ett barn som inte är äldre än tre månader.