Den som donerar ägg kommer att få 5600 kronor per donationstillfälle, jämfört med en tidigare summa på 4000 kronor. För den som donerar spermier höjs ersättningen från 300 kronor till 550 kronor per donationstillfälle.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att tillämpa Sveriges kommuner och landstings rekommendation för hur ägg- och spermiedonationer ska ersättas. Rekommendationen kom till för att ersättningen ska vara enhetlig över hela landet.

Ersättningen ska täcka kostnader för donatorn, men inte så mycket mer, eftersom donation av ägg eller spermier genom landstingen ska göras av osjälviska skäl, inte för att tjäna pengar.