Adam Johansson (M), nuvarande oppositionsråd, föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen. Karola Svensson blir även fortsatt förste vice ordförande.

Det meddelades vid den presskonferens som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, hade kallat till i Stadshuset under onsdagen.

Där presenterar de att de nu har bildat en ny majoritet i Falköpings kommun.

På måndagen inkom en skrivelse riktad till kommunfullmäktige, där partiernas företrädare berättar detta, svart på vitt.

Företrädare för sex partier, vilka har undertecknat skrivelsen till kommunfullmäktige om att de bildar ny majoritet i Falköpings kommun. Övre raden från vänster: Adam Johansson (M), Karola Svensson (C) och Erik Kyrkander (V). Nedre raden från vänster: Annika Carp (L), Dan Hovskär (KD) och Camilla Funke (MP).
Foto: Janne Andersson

I samma skrivelse hemställer de sex partierna att kommunfullmäktige beslutar att det ska ske nyval i presidierna i såväl kommunstyrelsen som i alla de olika nämnderna, vilka är krisledningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (Falköpings ledamöter) samt valnämnden. Nyvalen ska gälla för återstående tid av nuvarande mandatperiod.

Läs mer:

Relaterat: Efter skilsmässan: Nu söker C och KD nytt minoritetsstyre
Relaterat: Johansson (M) får ett alliansstyre – räknar med att få med V och MP i båten
Relaterat: Svensson (C) tror på V och MP: "Alla är måna om kommunens bästa"
Relaterat: MP sitter på viktiga mandatet – Funke: "Tror på chans till inflytande"
Relaterat: Därför kan Vänstern stödja Alliansen – "Arbetsmiljön är överordnad partipolitiken"
Relaterat: Björck (S) om majoritetens sammanbrott: ”Ohederligt”