Jubileet firades genom att skolans rektorer, David Lantz och Pernilla Bergman, välkomnade alla elever tillbaka till ett nytt läsår. Därefter talade barn- och utbildningsnämndens ordförande, Håkan Ehn, till eleverna och berömde dem för att den tioåriga skolan upplevs lika fin som den gjorde på invigningsdagen 2008.

Ehn refererade till skolans förväntansdokument där det står skrivet att alla som arbetar i Mariebergsskolan ska vara aktsamma om skolans lokaler och utrustning och han kunde vidare konstatera att skolans elever bidragit till att värna om skolans gemensamma miljö.

Talade gjorde även representanter ur elevrådet, Amal Jacfar Mayow och Tilli Karlsson, som även de välkomnade eleverna tillbaka till skolan. Som avslutning sjöng eleverna tillsammans med skolans musiklärare Anna Smedman en sång om att vara en god kamrat. Med på invigningen var även förvaltningscheferna Jonny Palmkvist och Erik Eriksson.

Hoppborgen var riktigt populär på Mariebergsskolans tioårsjubileum. Det var elevrådets förslag att ordna en hoppborg till firandet, som var i samband med skolstarten.
Foto: Privat

Som en del i firandet av 10-årsjubiléet fick eleverna under måndagen möjlighet att leka i en hoppborg. Förslaget till hoppborgen arbetades före sommaren fram av elevrådet och som under dagen visade sig vara en populär aktivitet som uppskattades av eleverna.

Relaterat: 40 år firades stort vid skolstarten