Cecilia Widegren är själv förälder och jämför med hur det var under hennes ungdomstid.

– På 1980- och 1990-talet diskuterade man farorna med sniffning, men i dag är drogerna i omlopp oerhört mycket farligare. De är i många fall lätta att komma över via nätet och ett misstag kan vara tillräckligt för att någon ska dö, konstaterar Widegren.

Ministerfråga till Strandhäll

Därför har hon nu vänt sig till den ansvarige socialministern Annika Strandhäll (S) och ställer frågan om vad regeringen tänkt göra åt handeln med nätdroger, som tycks ha exploderat. Riksdagsledamoten tycker helt enkelt att arbetet går för långsamt.

– De som säljer exempelvis varianter på fentanyl är mycket snabba med att ändra någon av substanserna och plötsligt är drogen inte narkotikaklassad. Alliansen har därför velat ha en familjeklassificering, så att man kan fatta ett snabbt beslut om kombinationen ändras, menar Cecilia.

Ett annat alternativ är att man använder samma system som i USA, då stoppar man försäljningen under ett år medan preparatet testas.

Men regeringen har begärt förlängd utredningstid till den första januari.

Orolig för fentanylen

Samtidigt som experterna arbetar på kommer nya larmrapporter, bland annat om drogen fentanyl.

– Det är en fullständigt livsfarlig substans. Ett smärtstillande preparat som är ungefär 100 gånger starkare än morfin och 40 gånger starkare än rent heroin. En dos är mindre än ett saltkorn och en dos på tre små korn räcker för att man ska avlida.

Skaraborg har redan haft sitt första dödsfall.

Annons

Widegren tycker att de ansvariga politikerna ska lyssna på de yrkesgrupper som möter de här droganvändarna och lyssna på vad de säger.

– Det handlar om poliser, socialarbetare och inte minst sjukvårdspersonal som möter de här ungdomarna på akuten om något gått snett. Vi i Alliansen tycker att man borde stärka skyddsnäten och dra med lite bredare penseldrag när det gäller lagstiftningen för att komma åt problemen.

Talat med Tullverket

Cecilia har också fört samtal med Tullverkets personal och diskuterat problematiken med dem.

– De här drogerna är väldigt små och det är mycket svåra att upptäcka när de smugglas in. Vi måste våga tänka utanför boxen och bli tuffare, varje liv vi kan rädda är givetvis något positivt, säger moderaten.

Det här är inte heller ett problem som är koncentreras till storstäderna, utan missbruket finns definitivt här också. Marlene Andersson Wikman på polisen konstaterar dessutom att det ökar i vårt område, precis som i övriga delar av landet.

En idé man diskuterat är också att ta hjälp av elevhälsan för att upptäcka ett missbruk tidigare.

Det är bråttom

– Det är dessutom bråttom, för varje dag som går riskerar fler ungdomar att fastna i ett drogmissbruk och det är oacceptabelt. Oroliga föräldrar, vänner till missbrukare och anhöriga kräver konkreta åtgärder så snart som möjligt.

Moderaten anser att samhället måste ta sitt ansvar och säga nej till nya droger.

Det förstör.

De dödar.

– Nu har vi än en gång tappat tempo i en viktig fråga därför att regeringen varit för långsam i sin hantering. Sanningen är ju att om inte de fyra allianspartierna hade legat på och ställt krav, så hade det inte blivit någon utredning om familjeklassning av narkotika eftersom Socialdemokraterna är emot, menar Widegren.

Nu har frågan om regeringens åtgärder på det här området hamnat på socialminister Annika Strandhälls bord.

Läs dödsdrog ökar och skördar liv: