Tv-serien Vikingarnas tid fick inte minst medlemmarna i Historieforum Västra Götaland att gå i taket. En första anmälan från en tittare ledde inte till någon prövning eftersom Granskningsnämnden av resursskäl valde bort den för att prioritera andra fall. Men när flera anmälningar strömmade in togs ärendet upp.

Det anmälarna främst reagerat emot är att det är den gamla förlegade historieskrivningen med Birka, Uppsala och Stockholm som presenterades och att de experter som anlitats var en arkeolog med inriktning på Birka, en forskningschef vid Upplandsmuséet och en stockholmsbaserad expert på människoben. Alltså ingen med koppling till Västergötland. Och den välkända Ållebergskragen "visades felaktigt upp som exempel på uppsalatraktens betydelse".

"Att inte nämna Västergötland vid namn i produktionen är förfalskande av vår historia", skriver en anmälare.

SVT har nu kommit med ett yttrande där man slår ifrån sig och pekar på att programserien var en populärhistorisk skildring som inte gör något anspråk på att ge den fullständiga bilden av vikingatiden i Sverige och att det "inte funnits någon avsikt att förringa Västergötlands roll i historieskrivningen."

Som sammanfattning anser SVT inte att programserien strider mot kravet på saklighet. Något anmälarna inte håller med om. Granskningsnämnden kommer att avge sitt yttrande senare i år.

Annons