– Vi sätter patienten och patienters trygghet främst. Moderaterna vill stärka kvaliteten i den svenska vården, korta vårdköerna, värna mångfalden och valfriheten, förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och minska de stora och växande regionala skillnaderna. Dessutom ska förlossningsvården alltid fungera. Ingen ska behöva tvivla på att svensk vård finns där när den behövs och att den håller hög kvalitet. säger Peter Danielsson.

Annons

– Svensk vård håller mycket hög medicinsk kvalitet. Samtidigt står vården inför stora problem. Sverige har bland Europas längsta väntetider och vårdköerna ökar kraftigt. Hälso- och sjukvården är för sjukhustung och har för svagt utvecklad nära vård och primärvård. Vi presenterar i dag fem prioriterade reformer för att lyfta svenskhälso- och sjukvård, säger Cecilia Widegren.

Fem prioriterade M-reformer:

1. Korta patienternas väntetider - återinför en utvecklad kömiljard

2. Utveckla den nära vården med patienten i centrum

3. Säker förlossningsvård

4. Stärk patientsäkerheten - koncentrera högspecialiserad vård

5. Prioritera vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Kopplat till de fem reformerna presenterades följande nationella mål för svensk hälso- och sjukvård fram till 2025:

• Köerna i svensk sjukvård ska halveras

• Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i den nära vården

• Alla patienter ska ha en fast vårdkontakt

• Ingen ska avlida på grund av att högspecialiserad vård inte är tillräckligt koncentrerad

• Äldre multisjuka ska ha tillgång till en mer samlad och nära vård