Cecilia Widegren (M) syftar på ett regeringsbeslut om att det ska vara samma besiktning av A-traktorer som personbilar, som ska införas om ett år.

– Det beslutet har ändrat förutsättningarna för att även få köra de här fordonen i åtminstone 45 kilometer i timmen, säger moderatpolitikern.

Hon pekar på att argumentet om att Epatraktorer inte ska gå snabbare än 30 av trafiksäkerhetsskäl inte håller längre.

– De unga har sagt att deras fordon drar onödigt mycket bränsle och släpper mer avgaser när de ska vara strypta och måste köras på fullt varvtal för att uppnå den tillåtna maxhastigheten, en höjning av hastigheten skulle därför även vara bra för miljön.

Annons

Ett annat skäl som hon menar talar för en ändring är att en mycket mer krockkänslig mopedbil eller EU-moped får köras i upp till 45 kilometer i timmen.

"A-traktorn har stor betydelse för många unga, och kan vara det transportmedel man tar till skola, jobb eller fritidssysselsättning. Genom att endast skärpa kraven och inte komma med förslag för att väga upp dessa skärpningar begränsar regeringen landets unga, inte minst på landsbygden." skriver Widegren i sin motion.

– För unga som bor landsbygden är det mycket lättare att ta sig till tätorten om de har ett motorfordon, dessutom slipper föräldrar att köra och hämta sina barn.

Cecilia Widegren har motionerat i frågan i tre, fyra år, hittills utan att regeringen gjort något. Nu har hon även ställt skriftliga frågor till infrastrukturministern och miljöministern.

– De ska lämna svar i nästa vecka.

Hon berättar att frågan om A-traktorer väckt reaktioner.

– Jag har fått mycket mejl och e-brev från ungdomar och vuxna som tycker att hastigheten borde höjas.

De är ofta skötsamma, motorintresserade personer som tycker att trafiksäkerhet är viktigt, men vill ha en ändring. Även polisen har kommenterat och tycker att de borde få använda tiden åt annat än att kontrollera A-traktorer.

Widegren tycker det är dags att premiera de motorintresserade som sköter sig.

– EU-mopeder där föraren är mer oskyddad får köras fortare och även moderna stora traktorer, påtalar M-politikern.

Hon vet inte när hon får svar på sin senaste motion i frågan.

– Kanske till senvåren, jag hoppas att den äntligen ska gå igenom.