Vi förutsätter därför att han kommer till Skaraborg för att lämna besked om åtgärder för att lösa viktiga samhällsutmaningar, där Skaraborgs kommuner tydligt ser brister från regeringens sida. Till exempel stärka jobbtillväxt i hela Skaraborg, stärka polisen, förenkla för bostadsbyggande så som bullernivåer, åtgärda strandskyddet omgående så att det inte hämmar landsbygdsutveckling mer än det hittills gjort, fullfölja överenskommelser om full utbyggnad av E 20 genom Skaraborg, stärk Västra Stambanan, för att nämna några angelägna Skaraborgsfrågor.

Att sätta fokus på de utmaningar Sverige och Skaraborg står inför är viktigt. Samtidigt räcker det inte med samtal, eller resor, det krävs också handling för att ta tag i samhällsproblem – särskilt i ett läge då Sverige är på väg åt fel håll.

Närmare en miljon människor lever på bidrag i stället för av arbete. I 130 områden runt om i Sverige är det färre än hälften i arbetsför ålder som arbetar. Problemen med integrationen är stora. Behovet av fler enkla jobb är omfattande.

Annons

Den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att otryggheten ökar. Var tredje kvinna är otrygg i sitt eget bostadsområde. Samtidigt har Polisen inte förutsättningar att göra sitt jobb. Utredningsresultaten är också de lägsta på 16 år och polisen redovisade tio procent färre ärenden till åklagare under 2016 jämfört med 2015. Det handlar om människor som utsatts för brott, men inte fått upprättelse.

När Löfven (S) nu kommer till Skaraborg måste statsministern ta ansvar. Det är mycket som behöver göras från regeringens sida;

· För att bryta utanförskap och bidragsberoende och stärka integrationen behövs ökade krav, fler enkla jobb och att det blir enklare att anställa. Därför vill Moderaterna införa ett bidragstak för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. För nyanlända vuxna som kommer till Sverige utan grundskoleutbildning behövs utbildningsplikt. Genom att tredubbla rut-avdraget kan fler enkla jobb växa fram. Och fler måste ges möjlighet att lära sig jobbet på jobbet, därför behövs förstajobbet-anställningen.

För att öka tryggheten måste polisen kunna göra sitt jobb. Fler kollegor är avgörande. Därför behövs satsningar för minst 2 000 fler poliser – och svensk polis behöver få högre lön, 2 000 kronor mer i månaden. Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal måste komma på plats.

Det Sverige och Skaraborg behöver är inte mer prat från Löfven (S), utan i stället ett ledarskap som tar tag i samhällsproblem.

Därför behöver Sverige en gemensam alliansbudget så snart som möjligt och en ny moderatledd alliansregering.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg