Det är nu mer än en och en halv vecka sedan frågan ställdes, och svar har ännu inte kommit.

Givet att herrar Nordström och Karlsson inte är utomlands, saknandes möjlighet till uppkoppling etc., kan man av det uteblivna svaret bara dra två slutsatser: antingen kan de inte svara, eller så vill de inte svara. Båda slutsatserna är beklämmande, men knappast förvånande för den som följt Skarapolitiken den gångna mandatperioden. Ledningen kan alltså inte försvara sin egen politik, och/eller man är så arrogant att man inte tycker sig behöva bemöta frågor från oppositionen och väljare. Detta är ett viktigt budskap att ta med sig den 9 september.

Min fråga från den 28 juni ställdes egentligen redan i en insändare den 25 juni, men i ledningens svar av den 26 juni – som mest innehöll svammel och missförstånd – gavs inget svar i sak, och jag upprepade därför frågan på nytt. Nu ges ledningen för tredje gången möjlighet att svara, och på så vis förvara och ta ansvar för sin politik.

Frågan är alltså: I den antagna budgeten tillförs inte mer resurser till omsorgen och skolan. Konsekvensen av detta måste bli omfattande nedskärningar i verksamheten. Vad avser då den politiska ledningen att spara på? När ledningen skrev fram sin budget och lät Kommunfullmäktige anta den, då måste det ju ha funnits en konkret plan för hur det ekonomiska läget ska komma att hanteras. Hur ser den planen ut?

Annons

Herrar Nordström och Karlsson, svara nu inte svepande, att ni tagit ansvar under gångna år och ska fortsätta att göra det, för alla som både kan läsa och räkna, och som tar del av ledningens budget, kan själva konstatera att denna inte är ett uttryck för ansvarstagande. Hur ska ni lösa denna ekonomiska ekvation?

Vilken politik för Skara som Socialdemokraterna utifrån antagen budget går till val på är i själva verket mycket svårt att utröna. Socialdemokraternas budget, understödd av dess stödpartier, innehåller inga konkreta förslag utöver det neutrala tjänstemannaunderlaget, och där finns inga prioriteringar som avslöjar någon politisk vilja. I budgetdebatten vägrade vidare kommunalrådet – vilket går att se på webbsändningen – att besvara frågan när och hur ledningen tänker börja prioritera omsorg och skola – sådana satsningar har nämligen utlovats flera gånger tidigare. När frågan nu ställs i insändare kommer heller inget svar. Indignerat och med högt tonläge heter det istället att oppositionen svartmålar. Detta är faktiskt bara löjligt.

De kommande åren blir tuffa. Moderaternas löfte till Skaraborna är ändå att prioritera omsorgen och skolan, rätten till ett värdigt liv och bästa möjliga utbildning. Återigen, för att kunna göra detta måste det till prioriteringar, och allt som gjorts tidigare kan inte göras fortsatt. Det är detta politiken måste handla om.

Markus Hagberg

tidigare förtroendevald (M)

(S)lutreplik till Markus Hagberg

Återigen väljer moderaten Markus Hagberg att med många ord och i nedlåtande ton raljera över den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. En budget för Skara kommuns verksamheter som omfattar över 1 miljard kronor och där skillnaden mellan den politiska ledningens budget och oppositionens budgetförslag handlar om knappt sex miljoner kronor. Sex miljoner kronor som oppositionen vill ta av kommunens resultat och därmed göra gällande att allt är frid och fröjd. Så är ingalunda fallet, utan det kommer att krävas både hårt arbete, översyn av vår organisation och verksamhet samt en regering som ser kommunernas behov av förstärkningar.

Med anledning av detta föreslog och beslutade också kommunfullmäktige att alla nämnder ska återkomma med förslag på hur den ekonomiska situationen kan hanteras under hösten. Det är också avgörande att den regering som väljs i höstens val sätter kommunernas utmaningar före skattesänkningar och jobbskatteavdrag.

Nu pågår dessutom ett omfattande arbete i Skara för att bygga fler bostäder, fler förskolor och ett enormt arbete för att göra Skara kommun än mer attraktivt att leva och bo i. På så sätt blir vi fler skattebetalare som bidrar till kommunens viktiga verksamheter inom skola och omsorg.

Ansvaret för kommunens verksamheter löses inte genom att flytta resurser mellan olika konton eller förvaltningar. Ansvaret för en kommun sker genom respekt för skattebetalarnas pengar och respekt för fattade beslut. Det är ett ansvar vi är beredda att axla den kommande mandatperioden också, även om det väntar tuffare tider.

Fredrik Nordström (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Michael Karlsson (S)

Omsorgsnämndens ordförande