I veckan spelas Music Passions föreställning Mysteriet på Skaraberg på Västergötlands museum. Det kan bli det sista som gruppen gör.

— Vi väntar på beslut från politikerna. Vi har äskat pengar så att vi kan ha Music Passion som ett stående inslag i kommunens dagliga verksamhet, förklarar projektledaren Ann-Sofie Lönn.

Music Passion startade 2014 som ett musikprojekt för unga vuxna med kognitiva funktionsförändringar. Det var elever från träningsskolan i särskolan och från grundsär och gymnasiesär som erbjöds plats på utbildningen, som hållits på Music Factory.

Under de tre år som projektet pågått har ett 20-tal personer medverkat.

Deltagarna har träffats tio timmar i veckan under två halvdagar. Då har de fått lära sig att spela olika instrument, att spela tillsammans och att sjunga i kör. Lektioner i musikteori, dans och teater har också ingått.

Ser stora framsteg

Projektet har pågått under tre år och varje år har gruppen satt upp en föreställning.

Annons

— Alla deltagarna har utvecklats enormt, menar Mikaela Wallgren och får medhåll av musikpedagogerna Christina Söderberg Messmann och Felix Rajamäki.

— De tycker att det är fruktansvärt roligt och berättar att de längtar till torsdagarna och fredagarna när vi har lektionerna, säger Felix Rajamäki.

— Livskvaliteten har ökat för dem. De ses även på fritiden, går på konserter och går ut och dansar tillsammans. Music Passion har blivit en samlingspunkt och är något gemensamt att prata om. Den sociala biten är väldigt viktig, påpekar Christina Söderberg Messmann och vittnar också om ökat självförtroende hos deltagarna.

Allt detta finns det också vetenskapligt stöd för. Music Passion har ända sedan starten följts av forskare från Högskolan Väst och Skaraborgsinstitutet. Nu visar de preliminära resultaten att musikutbildningen främjar deltagarnas hälsa och utveckling.

— Vi har fått en förhandsrapport från forskarna och där framkommer det tydligt att projektet gett mycket för deltagarna. Det har inneburit stora framsteg för vissa och mindre för vissa. Det är väldigt fascinerande att man med musikens hjälp kan utvecklas mycket på ett sådant positivt sätt, säger Ann-Sofie Lönn.

Mindre skala

Trots detta är framtiden för Music Passion osäker. Projektet har finansierats av Arvsfonden tillsammans med Skara kommun. Men den sista april är projekttiden över och intresset från politikerna har hittills varit svalt, trots påstötningar.

Tack vare en omorganisation inom ramen för daglig verksamhet kan verksamheten fortsätta i höst i kommunal regi, men då i mycket mindre skala. Hur det blir sedan är oklart. Det har äskats pengar för 2018, men inga beslut är fattade.

— Vi vill ha projektet som ordinarie verksamhet när vi ser så stora framsteg hos deltagarna, understryker Ann-Sofie Lönn.

LSS