Uppenbart så saknar debattören grundläggande kunskaper om svensk djurskyddslagstiftning och svenskt lantbruk. Fisken är för övrigt inget lantbruksdjur. Utsläpp av mink gör kriminella personer där minken går en plågsam död till mötes och de som överlever ett tag gör stor skada i naturen.

Om kon hade varit frilevande så hade hon blivit betäckt varje år. Så det är ingen skillnad mot att mjölkkor semineras. Det är lika naturlig för en mjölk- eller köttrasko att vara dräktig som det är för t ex en älgko. Skillnaden är att bonden kan hjälpa kon och kalven om komplikationer tillstöter. Hjälper Vigmo älgkon med felläge?

Tjurkalvar har ett stort ekonomiskt värde. De ger kött, skinn, biogas och biologisk mångfald. För visst går många tjurar på bete sommartid. En del tjurar kastreras så de kan beta tillsammans med kvigor, inte minst på marker där betesdjur är en väsentlig del för att vårda den biologiska mångfalden. Det är ibland naturreservat där många människor rör sig och då upplevs det tryggare med stutar.

Det är väl dokumenterat med vetenskapliga undersökningar att betesdjur är ett krav för den biologiska mångfaldens bevarande. Det sedan flera år minskade antalet nötkreatur är ett betydande hot mot vårt kulturarv. Ett arv som gett den karaktäristiska landskapet utanför slättområdena. Strandängar, björkhagar och marker med mycket sten är exempel på marker som kräver mular.

Annons

Mjölkorna hittar man nära lagårn av förståeliga skäl, men ungdjur och köttrasdjur passar bra på de marker som är den svenska motsvarigheten till djungeln.

Svenskt lantbruk är inte feed lots, slabb med antibiotika, hormoner för bättre tillväxt, och obedövad slakt. Så ät mat, animalier och vegetabilier, producerad på svenska lantbruk med gott samvete!

Rakel Törnblom, ordförande LRF skara kommungrupp

Josefina Guttman, LRF Lidköpings kommungrupp