Tidigare har det framgått att Lisa Holms mördare, Nerijus Bilevicius, vill flytta till Litauen för att komma närmare sin familj.

Under torsdagen rapporterades det dock om att han eventuellt ångrade sin önskan om förflyttning. Anledningen skulle vara att Litauen kritiseras av Europadomstolen, som i en dom slår fast att Lituaen kan bryta mot Europakonventionen då livstidsdömda i Lituaen sällan får tidsbestämt straff, vilket är en möjlighet i Sverige.

Annons

Men Nerijus Bilevicius står alltså fast vid sin ansökan om förflyttning till Litauen, trots kritiken mot landet.

Nerijus Bilevicius advokat Björn Hurtig motiverar förflyttningen i skrivelsen så här, enligt P4 Skaraborg:

"Bilevicius har, som han uttrycker det, "ingenting" i Sverige. Till skillnad från situationen för andra intagna, som han ser får regelbundna besök av sina familjer, finns det ingen praktisk möjlighet för hans familj att besöka honom i Sverige...

... Även om Bilevicius i framtiden skulle få sitt straff tidsbestämt här i Sverige, skulle det, då han blir villkorligt frigiven, inte finnas någonting för honom att komma tillbaka till i sitt hemland... Beviljas hans ansökan om verkställighet i Litauen skulle Bilevicius i vart fall ha möjlighet till regelbundna besök av sina nära och kära och därmed - till skillnad från nu- ha något i sitt liv att glädjas åt (jfr artikel 8 Europakonvensionen). Utifrån Bilevicius perspektiv är det sålunda en fortsatt vistelse i svensk anstalt som vore omänsklig."