Hur A-truppen kommer se ut när serien drar igång för Skara IK är ytterst oklart. Men något som dock är klart är hur styrelsen, med ordförande Linda Peinert i spetsen för fjärde året i följd, för kommande verksamhetsår kommer se ut.

Ordförande: Linda Peinert.

Vice ordförande: Peter Johansson.

Ledamot och sekreterare: Anna Johansson.

Ledamot: Patrik Åman.

Ledamot: Tony Gran.

Ledamot: Christer Svensson.

Ledamot: Roger Strömberg.

Suppleanter: Calle Lövgren, Jimmy Boström, Martin Nordqvist och Malin Fältson.

Styrelsen kommer ha möte en gång i månaden och vid varje styrelsemöte kommer en representant från ungdomsstyrelsen finnas med.

Peinert om det förnyade förtroendet:

”Jag vill börja med att tacka ödmjukast för ännu ett nytt år med ert förtroende som ordförande. Jag är inne på mitt fjärde år och jag tycker fortfarande att det är jättekul att få vara med i er hockeyvärld.”, skriver hon på Skara IK:s hemsida.

Annons