Vi tror på samarbete och hoppas att vi kan finna en lösning utan konflikter och personangrepp. Med stor oro har vi under några år sett att Katedralskolan har förlorat många elever och duktiga lärare. Detta måste vi förändra genom att se på nya lösningar. Att släppa fram en privat aktör ses av en del som ett misslyckande, men kan också innebära en breddning av programutbud och att vi kan behålla våra elever från Skara kommun och omkringliggande kommuner på våra egna gymnasieskolor.

Ingrid Kvarnlöf, gruppledare

Jan -Erik Augustsson, vice gruppledare för liberalerna i Skara

Relaterat: Replik: Det dunkelt sagda – vad menar Alliansen?