Vid budgetdebatten i kommunfullmäktige den 11 juni ägnades nära fem timmar åt oppositionens budgetförslag. Uppenbart ville inte den politiska ledningen diskutera sitt eget budgetförslag.

Relaterat: Så gick budgetdebatten i Skara

Det är ingen tvekan om att Skara kommun står inför tuffa tider. Inför detta faktum framstår den politiska ledningens budget som fantasilös och feg för ledningen använder inga av de redskap som politiken faktiskt har, inte minst i tuffa tider, nämligen att omfördela. När läget är kärvt och kärnverksamheten utmanas är det politikens uppgift att prioritera. Det finns kommunal verksamhet som är viktigare än annan, som skola och omsorg, och politikens uppgift är att prioritera det viktigaste.

I ledningens budget heter det: ”En kostnadsutveckling som är högre än budget innebär att kommunens möjligheter att uppnå verksamhetsmålen urholkas. Att inte följa de ekonomiska förutsättningarna innebär att man sätter sig över demokratiskt fattade beslut.”

Det första påståendet är ju självklart, men avslöjar var ledningens fokus ligger: på verksamhetsmålen, inte verksamheten. Det andra påståendet, ”Att inte följa de ekonomiska förutsättningarna innebär att man sätter sig över demokratiskt fattade beslut”, är som hämtat från Högsta Sovjet – kanske en påverkan från kommunisterna i Skara? Problemet för exempelvis Omsorgen är att den också har att efterleva en lagstiftning. När kostnaden för lagstadgad verksamhet är högre än de i budget tilldelade medlen uppstår ett problem: vilka demokratiskt fattade beslut ska efterlevas? Svea rikes lag eller de av kommunfullmäktige och den politiska ledningen beslutade verksamhetsmålen? I budgetdebatten ställde jag denna fråga till Michael Karlsson, men fick inget riktigt svar.

Annons

Den som följt med i nyhetsrapporteringen kring Omsorgen de gångna åren har sett den ena svarta rubriken efter den andra; underskott och ännu mera underskott. För 2017 landade det på ca 20 miljoner och prognosen för 2018 är ännu värre. Förvaltningen tog fram ett tufft sparpaket om totalt 40 miljoner, av vilket nämnden tog beslut om knappa 10 miljoner.

Inför denna desperata situation trodde man att den politiska ledningen skulle göra nödvändiga prioriteringar och tillskjuta en större satsning. Det vore ju alternativet till att avstå från att skära i verksamheten. Finns det en sådan satsning i den antagna budgeten? Nej!

Om den politiska ledningen varken tillskjuter extra medel till Omsorgen, men heller inte vill spara för att komma i ram, hur ska då ekonomin klaras? Hur förhåller sig detta till budet att följa demokratiskt fattade beslut? Så här i valtid är nog väljarna intresserade av ett svar på den frågan. Hur ska S med stödpartier klara denna situation?

Utan att tala om hur, framhöll Michael Karlsson i fullmäktige att Omsorgen ska hålla sin budget. Eftersom inga extra medel kommer att skjutas till så kan då väljarna vara säkra på att inför nästa budgetår och mandatperiod kommer S med stödpartier att spara hårt. Från förvaltningens sparförslag vet vi vad som kommer att försvinna, bland annat Dagverksamheten, Arbetsmarknadsenheten och Seniorkafét.

M, C och KD visade i sitt budgetförslag modet att omfördela och på så vis utöka Omsorgens budgetram med fem miljoner. Till detta kommer ytterligare enskilda satsningar om 5,5 miljoner, samt en minskning av effektiviseringskravet till 0,5 %, vilket i pengar blir omkring 2,5 miljoner. Dessa medel skulle tveklöst ha gett en hårt arbetande förvaltning bättre förutsättningar när trycket ökar kommande år.

Den politiska ledningens budget sätter siffror och verksamhetsmål i centrum, M, C och KD värnar verksamheten. Vilken inriktning som ska gälla under nästa mandatperiod avgör Du som väljare i september. Vill du ha politiker med mod och förmåga att prioritera kärnverksamheten, då ska du rösta för M, C eller KD!

Markus Hagberg

2:e v ordf Omsorgsnämnden