I rapporten klargör den politiska ledningen vad som är på gång inom skolan och vad de har gjort för att hantera situationen som varit. Bland annat att en ny förvaltningschef ska rekryteras och att Viktoriaskolan kommer att invigas efter sommaren. Vidare trycker de på att utbildningsministern uppmärksammar Skaras goda resultat för elever i årskurs 9. Nästa vecka när ministern besöker Lidköping ska Skara kommun, som enda Skaraborgsk kommun, presentera hur de arbetat för att öka behörigheten till gymnasieskolan.

Man konstaterar att fler barn är i behov av förskola när Skara växer och att nya lokallösningar är på gång för förskolan. Man pratar om en fortsatt satsning på Komvux och vuxenutbildningar men också om ökade resurser med 8 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för 2017.

— Det är ett gott utgångsläge och det ska man sätta i relation till debatten som pågår, säger kommunalrådet Fredrik Nordström (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Sebastian Clausson (S).

De anser att skoldebatten borde handla om något annat än den interna ledningsstrukturen på barn- och utbildningsförvaltningen där enskilda funktioner och medarbetare pekas ut. De menar att debatten som pågår skapar otrygghet i organisationen och väcker misstroende mot enskilda medarbetare.

— Hela debatten bidrar till allt annat än arbetsro för organisationen, flera känner sig utpekade. Det är olyckligt och den debatten är svår för oss politiker att bemöta då vi inte vet om motiven, säger Fredrik Nordström som hellre vill se en skoldebatt om vad som är bäst för barnen och eleverna.

— Vi skulle önska att debatten handlar om politiska vägval, det kan också leda till en ökad dialog.

Han menar att läget hade varit ett annat om de som politisk ledning inte gjort något åt situationen, men han anser att de har tagit sitt ansvar.

— Det är inte så att vi har varit passiv i frågorna, utan det är hög fart. Det har tagits beslut om att ta fram en rapport, en tillförordnad förvaltningschef har utsetts och förändringar har genomförts. Det hade också varit en annan situation om skolan inte uppnår resultat, säger Fredrik Nordström.

Annons

Vad gäller diskussionen kring utredningen som den nu tf skolchefen Ove Johansson gjorde visar den politiska ledningen i rapporten honom fullt förtroende.

De skriver vidare: "Enskilda medarbetare, chefer och förtroendevalda kommer att tycka att de förändringar som sker är rätt, medan andra kommer uppfatta de förändringar som sker som fel. Det är därför viktigt att med undertryck betona att det är förvaltningschef som beslutar om sin organisation och ledningsstruktur. Det vore olyckligt med politisk inblandning i beslut om metoder, arbetssätt och enskilda medarbetare och chefer. Det riskerar att skapa en organisation utan mod och initiativ."

Man konstaterar vidare att den nya förvaltningschefen som ska rekryteras står inför stora utmaningar, särskilt med anledning av den kritik som förs fram kring nuvarande ledningsstruktur och på enskilda medarbetare. En utmaning blir för den nye chefen att hitta sin roll och sina lösningar på hur en ny ledningsstruktur och organisation bör se ut. Principen med en delegation till kommundirektören och förvaltningschefer tycker de är fortsatt viktig att hålla på.

— Risken med politisk inblandning blir att vi sätter oss över de som vi anställt som specialister. Sedan är det vad som händer om det blir nya politiker, tjänstemän ska representera alla oavsett politik. Vi vill tydliggöra rollfördelningen.

Skolan har debatterats och kritiserats från flera håll tidigare, men det var i höstas när den tidigare förvaltningschefen blev sjukskriven som något gjordes. Då beslutade kommundirektören att en översyn över barn- och utbildningsförvaltningen skulle göras och hon anlitade då Ove Johansson till detta. Han blev sedan tillförordnad förvaltningschef och har som uppdrag att skapa arbetsro och förbereda inför den nya förvaltningschefen som ska rekryteras. I söndags gick ansökningstiden ut och det finns sökande.

Oppositionen kräver ett extramöte och en extern oberoende utredning, vad anser ni om det?

— Det är en allvarlig anklagelse och en missförtroendeförklaring mot alla tjänstemän. Rapporten som Ove Johansson gjorde var ingen arbetsmiljökartläggning, utan ett underlag om vad som på kort sikt behöver göras inför en ny chef rekryteras, åtgärder som åtgärdas i hög takt. Detta blir inte bara misstrott allt som skett, utan det bakbinder den nya förvaltningschefen, säger Fredrik Nordström (S).

— Det visar också på en misstro mot de egna ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden. Jag känner inte igen anklagelserna om brist på dialog, i nämnden har vi ett bra samarbete med oppositionen och är ofta överrens, säger Sebastian Clausson.

Många föräldrar i Skara känner en oro efter den debatt som varit, vad vill ni säga till dem?

— Vi vill skicka en tydlig signal att vi ser oron och har förslag på vad som ska göras. Vi vill också lyfta fokus från enskilda personer i ledningen och vill hellre sätta barnen och elevernas bästa före ledningsstrukturen.