Jämfört med för ett år sedan har butiken fått köpa in dubbelt så många timmar från Securitas bevakning.

- Det har varit väldigt mycket stölder den senaste tiden. Våra civila väktare tar två till tre stycken varje gång de är här, berättar Jonas Persson och fortsätter;

- De är ju duktiga och effektiva eftersom de är civila.

Hur omfattande stölderna är kan vara svårt att säga. Utöver de som butiken själva upptäcker, samt de som tas av väktare så kan mörkertalet vara stort. Men de senaste månaderna står det klart att stölderna ökat markant.

GOOGL TEST

- Så här mycket har jag själv aldrig varit med om. Problemet är att det inte finns någon respekt längre för vad som är mitt och ditt. Respekten för polisen saknas också.

Storleken på det stölder som nu sker kan också variera.

- Det kan vara allt från en organiserad liga till att det åker ner en chokladkaka. Men många bäckar små.

Jonas Persson menar att attityden har förändrats.

- Det tar också mycket tid och kraft och kostar oss pengar. I slutändan får vi höja våra priser.