Sju andra lärosäten har deltagit i projektet där Högskolan i Skövde får goda vitsord för vidtagna åtgärder.

– Vi började med att identifiera de hinder som fanns. Många var intresserade av att studera utomlands, men färre fullföljde den tanken. Syftet när vi drog igång var därför att ta reda på vad vi kunde göra för att underlätta för studenter och programansvariga lärare, säger Erik Bergström, som varit kontaktperson för internationaliseringsfrågor på institutionen för informationsteknologi, vid Högskolan i Skövde under projekttiden.

Internationell koordinator

Sagt och gjort. De studenter som tidigare kunde få olika besked om hur man skulle gå tillväga kunde nu pekas åt rätt håll direkt. Till Frida Lindgren, internationell koordinator.

– Jag upplevde tidigare att en del programansvariga, i all välmening, kunde ta på sig arbetet och då upplevde det som betungande när en student visade intresse. Nu har vi tydliggjort detta på ett bra sätt. Jag får kontakten med studenten tidigare, vilket också sparar lärarna tid och kraft. Initialt ska de inte behöva göra mer än att hänvisa till mig, säger hon.

Extra dimension

Den här terminen pluggar 36 studenter vid Högskolan i Skövde utomlands. Av dem kommer 19 från institutionen från informationsteknologi. Arbetet inom ramen för UHR-projektet har varit en bidragande faktor som, tillsammans med annat arbete för ökad internationalisering från institutionen, gett resultat.

Annons

En av de programansvariga lärarna, som också varit med i projektet, är Joakim Kävrestad, från utbildningen för Nätverks- och systemadministration.

– Det största värdet, som jag ser det, är att vi skapat en samsyn och tydlig rollfördelning internt. Alla vet sin roll om frågan om utlandsstudier kommer upp. Jag som som programansvarig behöver jag egentligen inte göra så mycket, men vinsten tillbaka till utbildningen är stor.

Han förklarar;

– Det ger en extra dimension till våra program när vi får influenser från andra håll och studenterna som pluggat utomlands kommer tillbaka med nya synsätt. Internationaliseringen tillför också spets. Genom att läsa kurser som finns hos våra samarbetsuniversitet kan studenterna forma och vässa sin utbildning.

”Växer som människa”

Han får också medhåll från en som vet. Studenten Markus Hessedahl har tidigare gjort en utbytestermin i Österrike och befinner sig just nu i Rockford, USA, för sin andra termin utomlands.

– Man växer väldigt mycket som människa och mognar i sig själv och lär sig att ta ansvar på ett helt annat plan än hemma i Sverige. Bäst av allt är möjligheten till att träffa alla människor från olika kulturer och resmöjligheterna som kommer på köpet. Så om jag skulle ge något tips till någon student som funderar på att åka: gör det – och sluta tveka.