Dessa två kan sägas representera ytterkanterna på den nationella skalan. Högerpopulism kontra radikal nationalsocialism. De partier som fanns där emellan Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti lade ner. Gott så det kan inte och behövs heller inte hur många partier och organisationer som helst vare sig det är höger eller vänster. Nu efter fyra år har det som kallats lite föraktfullt för ”mellanmjölksnationalism” återkommit. Troligen beror detta på att de som är inom den nationella mittfåran inför valet känt sig tvingade att antingen stödja ett alternativ som är för mjukt eller ett som är för radikalt.

Nu har den senaste tiden kommit följande grupper: Nordisk alternativ höger, Skandinaviska förbundet och Alternativ för Sverige. Alla dessa positionerar sig som uttalade högerpartier och de är noga att hålla distansen till nationalsocialismen och fascismen som de öppet kritiserar. Dessa grupper hämtar inspiration från den gamla konservativa högern. Den högern som motsatte sig att alla män skulle ha rösträtt samt ansåg att det inte skulle finnas social välfärd organiserad och finansierad av staten för mindre bemedlade människor.

Egentligen är nog ingen av dessa grupper nationalistiska i egentlig mening då de hyllar klassamhälle och anser att deras egna landsmän ska graderas efter inkomst. Inom den konservativa högern har det funnits ett vakuum sedan Gösta Bohman omvandlade Högerpartiet till Moderata samlingspartiet. På denna yttersta högerkant (som dock ej är vad som klassas som högerextrem) har det inte funnits någon möjlighet att påverka samhället förrän nu.

Annons

De hävdar vidare att de är kristna och anser konservativ kristendom är något sunt och äktsvenskt! Låt oss alla ta avstånd från denna erbarmliga mellanmjölksnationalism som vill föra Sverige tillbaka till tiden innan år 1909, det år männen i Sverige fick rösträtt. Låt oss alla ta avstånd från denna erbarmliga mellanmjölksnationalism som snobbar med en konservativ kristendom som förnekar utvecklingsläran samt vill inför inskränkningar i religionsfriheten.

Låt oss alla ta avstånd från denna erbarmliga mellanmjölksnationalism! Det räcker och blir över med SD och NMR!

Henrik Andersson