– Jag har alltid velat jobba som frisör, men när jag sökte till gymnasieutbildningen så räckte inte betygen till, berättar Jessica.

Hon gick i stället hotell- och restaurangutbildning, varefter hon under flera år jobbade på en elhandelskedja. Åren gick och hon bildade familj. Men drömmen om frisöryrket fanns kvar i bakhuvudet hela tiden.

Jessica, som bor i Tidaholm, tog tjänstledigt för att provjobba hos på La Classe Frisörer i Skövde. Två dagar i veckan var hon på plats och fick mersmak för yrket.

– Jag sökte två gånger till vuxenutbildning till frisör på Komvux men kom inte in nu heller. Jag kollade också på privata utbildningsalternativ, men kände att det blev för dyrt och långt att pendla, dessutom mitt uppe i småbarnstiden.

– När så det här med lärlingsutbildning dök upp kände jag att den här platsen ska jag bara ha!

Det finns numera tre vägar till att bli behörig frisör: gymnasieutbildning, privat utbildning och företagsförlagd traineeutbildning. Samtliga alternativ kräver färdigutbildning på frisörföretag innan man kan bli behörig frisör.

2014 kom Jessica in på lärlingsutbildningen och fick en handledare på Komvux där hon läste den teoretiska delen av utbildningen. Man läser om hårets uppbyggnad, hår och kemi samt hår och färg. Grundutbildningen är ett år och avslutas med ett delprov.

– Jag fick på egen hand leta upp en salong som ville ta emot mig och fick komma tillbaka La Classe här i Skövde där Mikaela Lövkvist blev min handledare.

Efter avslutad grundutbildning samt ett antal traineetimmar, har Jessica fått en plats på Reiduns Hårsalong i Skövde där hon handleds av Reidun Hedberg. Inför varje kund konfererar Jessica med Reidun som ger tips och råd och kollar resultatet när det är klart.

– Jessica är en tjej som verkligen vill bli frisör. Och det är ett måste för att lyckas. Det är kostsamt och slitigt att gå lärlingsutbildning, säger Reidun.

– En fördel är att vi kan lära upp eleven efter hur vi jobbar och våra rutiner.

Jessica Kronvall Norell tycker att fler borde söka sig till lärlingsutbildning och ser inga nackdelar med systemet.

– Det passar bra för personer som är lite mer praktiskt lagda. Friserandet sitter ju mycket i handlaget. Det jag gör nu är att kämpa med mina lärlingstimmar för att kunna göra frisörbranschens gesällprov. Man ska ha totalt 3 000 timmar innan man får göra det.

Till hösten 2018 räknar Jessica med att ha nått dit.

– Det gäller att våga och att tro på sig själv, jag har hittat det jag brinner för, avslutar hon innan hon återgår till arbetet.