Frida är internationell koordinator på högskolan, Ingrid representerar kyrkan i högskolan och Elin är bostadskoordinator.

Tillsammans med andra representanter för alla de olika stödfunktioner som finns: Studentkåren, studie- och karriärvägledare, studenthälsan, studieverkstan, biblioteket och kyrkan, bara för att nu nämna några.

Totalt börjar ungefär 200 nya programstudenter på högskolan och nu finns åter lärarstudenter i Skövde. Högskolan i Skövde har inte haft programmen sedan 2011 då man inte fick förnyat sin examinationsrätt.

Nu ges förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen (F3) från Högskolan i Borås och de cirka 50 studenterna, fördelat på de två programmen, utbildar sig till lärare i Skövde.

– Söktrycket har varit gott, vilket visar att det finns intresse för yrket här i Skaraborg, säger Anita Kjellström, lektor i pedagogik på Högskolan i Skövde och sektionschef Sektionen för förskollärarutbildning, Högskolan i Borås.

Det är alltså högskolan i Borås som genomför utbildningen.

– Det betyder att studenterna är antagna i Borås och att det är där de tar sin examen, men vårt campus är Skövde. Studenterna är fysiskt placerade här där de har en akademisk miljö med studentservice och IT-support, det är en väldig fördel, säger Susanne Klaar, programsamordnare.

Hon berättar att utbildningarna varit efterfrågade, inte minst av kommunerna i Skaraborg som skriker efter behöriga lärare.

Annons

– De flesta som går programmen är hemmahörande i Skaraborg och kommer inte att ha några problem med att hitta praktikplats.

Hon tycker det är bra att olika lärosäten hjälper varandra.

– Det här är ett smart sätt att lösa det på.

Sett till antal är dock sjuksköterskestudenterna flest. Cirka 100 programstudenter inleder nu sin resa mot det legitimerade vårdyrket. Oavsett inriktning innebär studiestarten en början på något nytt och en första smak av det som ska bli ett framtida yrkesliv.

– Pirriga men spännande dagar, konstaterar Maria Carlstedt, introduktionssamordnare på Högskolan i Skövde.

I foajén vid receptionen på Högskolan i Skövde står Frida Lindgren, internationell koordinator, tillsammans med Ingrid Åberg, kyrkan i högskolan, Elin Tomasdottir, bostadskoordinator, för att informera nya och gamla studenter om skolans stödfunktioner.

– Det är allra störst efterfrågan på sjuksköterskor. Jag träffade en nyutexaminerad sjuksköterska som berättade att hon fått jobb bara inom loppet av några dagar, säger Malin Westlund, studie- och karriärvägledare.

Flera andra yrkesgrupper såsom ekonomer, socialpsykologer och ingenjörer har också lätt för att få jobb efter sina studier, bara för att nämna några.

– Det finns förstås ännu fler grupper, inflikar Malin.

Frida Lindgren förklarar att syftet med mässan vid entrén till G-huset är att visa på den bredd av stödfunktioner som finns.

– Vi vill att studenterna ska vända sig till oss med sina frågor och responsen har varit bra, det här är viktigt, både för oss och för studenterna, säger Frida Lindgren.

Är det fortfarande brist på studentlägenheter?

– Det finns en hel del privata alternativ. När det gäller studentlägenheter är det alltid en utmaning som vi ständigt jobbar med. I november 2017 fick studenter stå i bostadskö i 220 dagar och de vill bo så nära högskolan som möjligt. Många av dem som börjat studera nu tror jag bor i närområdet sedan tidigare, säger Elin Tomasdottir.