Och, eftersom det inte kommer att hända kanske jag kunde få jobba mellan klockan 8-15 varje dag med höstlov, jullov, sportlov, påsklov och ett långt och härligt sommarlov. Men det kommer heller aldrig att hända.

Jag vet att valet är mitt. Jag kunde ha valt att bli lärare. Jag vet att jag raljerar över arbetstider och lov för lärarkåren. men någon gång kanske någon styrande politiker i Skara kunde visa på samma brinnande intresse för andra kommunanställda än lärare. När ni hamnar "hos oss" kommer ni önska att ni satsade även på oss.

"Bortglömd arbetskraft"

Svar till undersköterska:

Skrivningen i budgetförslaget om flexibilitet i arbetstid och arbetsplatsförläggning gäller kommunövergripande, inte endast skolan.

Vill du läsa budgeten och se vad den föreslår så finns den tillgänglig via kommunen. Vi har i år redan beslutat om stora reformer som gäller omsorgen, rätt till heltid och minimering av delade turer samt utökad grundbemanning tex. Sedan har olika yrkesuppgifter olika behov för att lösa sina uppdrag. Men våra stora reformer för bättre arbetsvillkor omfattar självklart även omsorgen, och jag rekommenderar att du och alla läser budgetarna och ser vad som verkligen föreslås. Omsorgens arbetsmiljö och villkor är en hjärtefråga för hela Alliansen!

Ylva Pettersson (M)

Annons