Lidköpings kommun krävdes på 10 000 i skadestånd efter att Barn- och elevombudet ansett att en lärare brutit mot skollagen som rör förbud mot kränkning. Skadeståndsanspråket bestreds då Barn- och skolnämnden anser att någon kränkning inte skett.

De beskriver händelsen själva så här:

"Den aktuella händelsen utspelade sig i skolans rasthall där flera elever flyttat en soffa så att den blockerade passagen för övriga elever. Eleverna satt och låg i soffan och två av dem vägrade flytta på sig trots flera försök av personal att tala dem till rätta. Det var i det läget som läraren ingrep och lyfte den aktuella eleven ur soffan genom ett omfamnande tag om elevens överkropp."

Eleven själv uppger att läraren först tagit tag i handen och klämt åt, därefter har läraren tagit tag i nacken, hals och arm och gjort en ryckande rörelse vilket ledde till att eleven inte fick luft. Det hela kändes som en strypning och det smällde till i nacken.

Mildare behandling

Samtidigt beskriver nämndsordföranden Mario Melani en betydlig mildare behandling.

— Läraren har använt minsta möjliga fysiska ingrepp för att lösa en situation som inte gick att komma till rätta med genom tillsägelser, utan krävde en fysisk handling, sa Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden i ett pressmeddelande.

Inte akut

Men i kommunens egen redovisning till Barn- och elevombudet av händelsen uppger de att läraren kopplat ett grepp runt elevens huvud och armhåla och dragit upp leven ur soffan och sedan släppt.

Annons

Barn- och elevombudet hänvisade i sitt beslut till att det fysiska ingripandet inte föll inom ramen för tillsynsplikten. Någon akut situation handlade det inte om och det fysiska ingripandet i det aktuella fallet var varken nödvändigt eller proportionerligt ansåg denne.

Men tingsrätten går alltså på lärarens och barn- och skolnämndens linje och friar läraren. Eleven ska inte heller ha rätt till ett skadestånd på 10 000 kronor.

Läs tvist om kränkning

Läsarkritik mot lärares agerande