Den totala arbetslösheten låg i juli på 6,3 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten sjunker i Skara. Sedan augusti 2017 har arbetslösheten gått ner från 8,1 till 6,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed alltså den lägsta sedan december 2008.


Foto: Newsworthy

I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten uppåt. Störst är ökningen i Bengtsfors där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter.

Den minskande arbetslösheten gör att Skara nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västra Götalands län. Öckerö har den lägsta arbetslösheten i länet (2,7 procent), medan Åmål har den högsta (13,4 procent).

För att Skara skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Öckerö skulle 326 personer behöva sysselsättas.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker


Foto: Newsworthy

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,2 procent i Skara under juli månad, vilket motsvarande 337 av 1 518 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer). Därmed sjunker de utlandsföddas arbetslöshet för 23:e månaden i följd. Sedan augusti 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,4 till 22,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2011.

Ungdomsarbetslösheten sjunker betydligt


Foto: Newsworthy

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I juli var 6,3 procent av 18–24-åringarna i Skara inskrivna som arbetssökande (motsvarande 69 personer). Mäter man antalet inskrivna syns en minskning med 34 personer på ett års sikt, enligt nyhetssajten Newsworthy.

Annons