Skara är en ort där Lions valde att inte längre hålla i luciafirandet, eftersom det blev för betungande. 2013 var sista året som Lions Club i Skara stod som arrangörer. Istället har domkyrkans ungdomskör klivit in – och i år får de också lite hjälp av ettorna på Olinsgymnasiet.

— Vi klarar inte av det längre, sa Lions PO Damberg till tidningen efter beslutet om att inte fortsätta arrangera lucia.

När det stod klart att Lions inte längre skulle hålla i trådarna blev det så att ett par medlemmar i domkyrkans ungdomskör tog initiativ till att ta över stafettpinnen. De hade själva varit med i Lions luciatrupp tidigare och tyckte att det vore synd om de gamla på äldreboenden skulle gå miste om firandet. Sedan dess lussar ungdomskören på äldreboenden i Skara.

— Det blir winwin, både för de äldre och ungdomarna, säger Åsa Nyberg, som leder kören.

Lions är fortfarande med på ett hörn och bjuder på fika.

Annons

Ungdomskören framträder också vid en luciakonsert i domkyrkan, tillsammans med flick- och gosskören och domkyrkokören. Den är så populär att man har behövt utöka till två framträdanden.

I år kommer även ettorna på Olinsgymnasiets estetiska program MOP att vara med och lussa på ett äldreboende. De lussar på Skarahemmet på själva luciadagen.

I Falköping var det flera år sedan det ordnades en omröstning med luciakandidater i tidningen, men Ållebergsgymnasiet brukar arrangera offentliga luciakonserter. Så blir det också i år. Skolan kommer att stå för två kombinerade lucia- och julkonserter den 13 december i Fredriksbergskyrkan. Det blir julmusik för kör, solister, ensembler och gästsolisten Emil Johansson medverkar också.

Tidigare har gymnasiet också arrangerat en stor, offentlig adventskonsert, men i år blir det istället två konserter till lucia.

— Vi hoppas att de ska bli välbesökta, säger Jenny Tidqvist Karlsson, som är musiklärare på skolan.

Utöver detta kommer omkring 40 elever från gymnasiet att vara med i tre luciatåg hos pensionärsföreningar och Rotary. Det är betydligt färre tillfällen än de senaste åren och det beror på att läraren Ann-Britt Werner, som tidigare har hållit i trådarna, är tjänstledig. Det är också orsaken till att det inte blir någon offentlig adventskonsert i år.

Jul