Redan för drygt 5000 år sedan levde mäktiga familjer i bygden, här kan man hitta gånggrifter resta innan egyptierna började bygga sina pyramider. Men hur mäktiga kvinnorna var då vet vi inte, men här finns kvinnogravar från första århundradet efter Kristus med rader av dyra och märkliga föremål som tyder på nära kontakter med Romarriket. Då kunde en Varnhemsdam vandra runt och skryta med härliga importerade hundar vars make folk aldrig sett. För att inte tala om hennes katter, kanske de allra första tamkatterna i Norden.

En annan kvinnograv från den tiden innehåller bland annat en bronskanna och vinskopa av finaste slag, även de ganska säkert komna från Romarriket. Men om deras män var nere på kontinenten och förde med sig detta hem, eller om det handlar om köp på närmare håll som i Danmark, är oklart.

Och de mäktiga kvinnorna tar inte slut med Kata. Ett sekel senare ungefär skänker en fru Sigrid Varnhem till munkarna att bygga ett kloster på, men detta retar drottning Kristina, gift med Erik den helige, som anser att gården är hennes. Så nog kan man tala om kvinnor på allra högsta nivå.

Fast det hjälpte förstås inte. Munkarna fick Varnhem och byggde ett storslaget kloster. Och där hade förstås inte kvinnorna någon chans att bestämma.