RÄTTELSE 9/6:

I artikeln som först publicerades den 5 juni blev det fel.

I artikeln framgick att det var en medarbetare på individ- och familjeomsorgen med endast gymnasiekompetens som skulle ha ställt ultimatum på en brukare som lett till att en kvinna pressats till att göra abort.

IFO-chefen i Vara kommun vill förtydliga att det var medarbetarens chef som hade mött den omnämnda kvinnan, inte medarbetaren.

Det är inte heller den anställde med endast gymnasiekompetens som utförde eventuellt manipulerade drogtest, även i det fallet handlade det om chefen.

Likaså när det gäller utbytta och förvanskade handlingar och dokument inför IVO:s inspektion.

Den tidigare publiceringen av artikeln var låst och kunde endast läsas av prenumeranter. I och med rättelsen väljer vi nu att låsa upp artikeln för full transparens.

Artikeln du nu läser är en rättad version.

Det stora missförhållandet där framförallt en chef på missbruksenheten misskött sina arbetsuppgifter uppmärksammades enligt IFO-chefen i januari i år. När allt uppdagades visade det sig bland annat att 27 ärenden som kommit in inte hade handlagts på rätt sätt. Det hela ledde till stark kritik från IVO och en polisanmälan.

— Det handlar om en chef som inte kollat hur det varit på den delen av avdelningen.

Chefen som anställdes hade tidigare erfarenhet av missbruksvård, dock inte av chefsskap. Hen anställde i sin tur en medarbetare som enbart hade gymnasiebehörighet.

— Det är allvarligt, så ska det inte vara inom socialtjänsten. De ska ha behörighet för att klara sina uppgifter som ingår i uppdraget.

Tanken var att personen som anställdes enbart skulle göra administrativa uppgifter, men hen blev också satt att möta klienter.

Annons

— Så här får det inte vara, personen i fråga ska inte träffa klienter. Jag sa till om det i december förra året men det fortsatte. Det pågick mellan november till i början på januari.

Chefen har också använt sig att metoder som inte är tillåtna, bland annat har hen ställt ultimatum på en klient som lett till att en kvinna gick med på att göra abort.

— Vad vi kunde se har personer pressats på ett sätt som man inte ska göra, säger IFO-chefen Peter Engman och fortsätter;

— Det är väldigt beklagligt att klienten drabbades på det här sättet.

Kan det bli tal om skadestånd för den drabbade kvinnan?

— Det vet vi inte än. Det här blir en process som polisen utreder vidare. Vad det leder till vet vi inte.

Chefen anklagas också för att ha manipulerat drogtester.

— Personen hade inte utbildning och kompetens av våra nya prover. Är det ett streck är det negativt och är det två så är det positivt.

Chefen hade hanterat drogtester förut, men i dem tyddes strecken på motsatt sätt, vilket innebär att de drogtesterna som avlästes under tiden i Vara blev fel.

Som en följd av det har chefen låtit tvångsvårda en person i nästan två veckor på felaktiga grunder. Dessutom ska hen ha "bytt ut och förvanskat” handlingar och dokument inför IVO:s inspektion.

Hur mycket ansvar faller på dig som högsta chef?

— Jag började ju i oktober förra året och jag utgår ju från att min personal och mina chefer under mig utför sitt uppdrag. Jag kan inte utgå från ett misstroende. Men sen kom det ju signaler och det visade sig att det här inte var korrekt.

Vad har ni gjort för att säkerställa att verksamheten fungerar?

— Vi har tagit in en konsult som säkerställer att vi följer våra rutiner och gällande lagstiftning. Den konsulten är fortfarande kvar.

IFO-chefen Peter Engman uttalade sig i ett pressmeddelande att "Vi befinner oss i ett läge där arbetsmarknaden i hela riket skriker efter samma sorts kompetenser. Rekryteringsläget är väldigt svårt och därför är det inte lätt att få personal som har såväl erfarenhet som rätt kompetens."

Ska det ses som en ursäkt för att det blivit så här i Vara kommun?

— Nej det ingen ursäkt, det visar mer på att det finns olika förklaringsmodeller. Men det är komplicerat för kommuner när det är svårt att få tag i personal.

När det kommer till de 27 ärenden som under perioden av missförhållanden på förvaltningen inte handlagts på rätt sätt så kommer de att gås igenom igen.