De anställda i omsorgen i Skara kommun är yrkesskickliga proffs som ger förstklassig omsorg till vårdtagarna och ser till att verksamheterna fungerar. Men förutsättningarna är allt annat än goda med en budget som blöder.

Personalen får förhålla sig till omorganisationer utan att få vara delaktiga. De ska bli mer effektiva och samtidigt visa motivation. Vi ser vad det gör med personalen. Känslan av otillräcklighet ekar då prestationen brister i takt med ökad stress och kraven på besparing.

Det hjälper inte att byta ut ordet besparing mot effektivisering, innebörden för personalen är den samma. Och när man inte ens gör personalen delaktig i förändringarna ställer vi oss frågan - var finns kvalitetsregistret för de anställda?

Det är dags att Skara kommun ser allvaret i situationen och lyssnar på personalen! Ge de anställda bättre förutsättningar och möjlighet att vara med och påverka för det är dom som kan verksamheten och möter vårdtagare/brukar dygnets alla timmar och vet hur allt fungerar.

På Skara Kommuns hemsida står det under visionen för år 2025 ”Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara Kommun!” Men personalen i omsorgen verkar ha glömts bort?

Christina Emanuelsson - Ordförande Kommunal sektion Skara/Götene