Personen ska efter en diskussion sagt att han ska nita två biblioteksanställda.

Själv förnekar han brott. Personer har dock tidigare dömts för just olaga hot och hemfridsbrott.

– Vi har meddelat Länsstyrelsen att namnet på listan inte längre är valbart, säger Pär Johnson, ordförande för Liberalerna i Skaraborg.

Han konstaterar också att den åtalade brutit mot partiets etiska regler.

– Personen har inte meddelat att denne var straffad tidigare och inte heller att vederbörande figurerade i en ny utredning, fortsätter Pär Johnson.

Ordföranden konstaterar att Liberalerna alltid kontrollerar toppnamnen på sina listor, men att den aktuella personen stod långt ner i ordningen.