Kommunikationsavdelningen har de senaste åren jobbat med att få kommunens medarbetare med på tåget när det gäller den vision och det varumärke som tagits fram. Den man härefter ska verka efter. Dels har man gjort egna interna filmer och informationsmaterial, dels har man hållit i utbildningar.

— Konkret har vi utbildat alla chefer och de har fått en verktygslåda att ta med till sina medarbetare, berättar Peter Blom.

Extern kompetens är inte ovanligt förekommande på kommunens kommunikationsavdelning. Så även när det kommer till flera av de filmer som tagits fram som rör visionen och varumärket.

Företaget man anlitat är filmproduktionsbolaget Ekman Winroth i Falköping.

Det handlar dels om Skarafilmen som kan ses lite som en reklamfilm för Skara. Men de har även gjort en film som kallas "Den röda råden" som riktar sig internt.

Totala kostnaden för de båda filmerna som man köpt in landande på 124 000 kronor.

Båda filmerna ligger på 2 minuter och 10 sekunder vardera - totalt 4 minuter och 20 sekunder.

Skarafilmen har hittills klickats lite mer än 2000 gånger sedan den lades upp på Youtube i september 2016. Den röda tråden har lite över 250 visningar. Den lades upp på Youtube i april 2016.

Annons

Anledningen till att kommunikationsavdelningen köpte in filmerna var att man inte ansåg att man hade den kompetensen själva.

— Vi ville att det skulle bli riktigt bra, säger Peter Blom.

— De sitter på helt annan utrustning och kunskaper än vad vi gör för att göra film, så är det ju, fyller kommunikatören Hanna Vallgren in.

Den mer publika "Skarafilmen" har bland annat visats i samband med Skarakvällen förra sommaren. Men för "Den röda trådens del" används den alltså enbart för internt bruk.

Varför lägga pengar på att köpa in en sådan film?

— Vi visar den för 1 800 anställda och varje nyanställd får se den här filmen. Det är ett sätt att internkommunicera, säger Peter Blom.

— Det är lika viktigt att bygga varumärket internt för att också kunna bygga ett varumärke externt, säger Hanna Vallgren och tillägger att även medarbetarna ska ha det bra.

Men gör man det bättre med en film som den ni köpte in?

— När vi presenterar varumärketsarbetet internt använder vi PowerPoint-presentationer, vi gör det muntligt och vi har också filmen. De kompletterar varandra. Olika personer tar till sig saker på olika sätt, säger Hanna Vallgren.

Kommunikationsavdelningen menar att de nu själva har bättre kompetens för att göra egna filmer. Ändå har man redan beställt en film till från samma företag.

— Vi har haft diskussioner om invigningen till Viktoriaskolan och att vi ska ha en invigningsfilm. Där anlitar vi dem igen, säger Peter Blom.

Kostnaden för skattebetalarna landar i det fallet på ytterligare 69 000 kronor.