Det handlar om två olika enkäter som finns på Skara kommuns hemsida. Den ena är en gestaltningsdialog om Hötorget, som nästa år ska göras om till ett mer levande torg. Som en förberedelse inleds arbetet redan i höst med att göra om Hötorgsgatans infart från Skaraborgsgatan.

Hötorget ska göras om i samverkan med butiker, boende och fastighetsägare som har sin verksamhet kring torget. Även kommuninvånarna får som sagt en chans att tycka till, genom enkäten. Senare under hösten ska ett förslag tas fram som ska göra att Hötorget blir det mötet med staden som dess besökare förtjänar. I enkäten ställs bland annat frågor om hur Hötorget uppfattas på dagtid såväl som kvällstid.

Den andra enkäten är en medborgardialog för 2017, som syftar till att göra Skara kommun tryggare. I den ställs frågor om vad invånare tycker kommun och polis kan göra för att öka tryggheten i kommunen. Resultatet blir en grund för de nya medborgarlöftena 2018.

LÄS MER: Medborgarlöftena för 2017