I ett svar till Jokarjo uppger kommunjurister Mikael Hätting och förvaltningschefen för omsorgen Lena Bjugård Bränfeldt att kommunen inte har något avtal angående ensamkommande barn med bolaget. "Någon tjänst i enlighet med fakturan har inte utförts åt kommunen", skriver de i sitt bestridande. Därmed anser de inte att de har något betalningsansvar för ensamkommande som är placerade på Stora Ekeberg.

"Såvitt kommunen förstår är dessa placeringar gjorda av Migrationsverket. I vart fall inte av kommunen", skriver de.

"Kommunen har fel"

Annons

Enligt Jokarjo måste dock kommunen betala för de ensamkommande som nu bor på Stora Ekeberg. Fakturan för de fem barnen som nu bestridits rör mars månad och fler fakturor kommer att följa. Att det är Migrationsverket som placerat barnen där råder det ingen tvekan om, men eftersom det är kommunerna som bär ansvaret för ensamkommande så är det också de som ska betala enligt Jokarjo.

— Det handlar mycket om okunskap, säger Therese Andersson ekonom på Jokarjo och fortsätter;

— Vi ska ta fram någon form av mall med kontaktperson på Migrationsverket som vi kan visa upp, för som det är nu blir det väldigt omständligt. Kommunen ska ju i sin tur fakturera Migrationsverket efter att vi fakturerat dem, men det är det inte alla kommuner som har koll på att det fungerar så.

Enligt Therese Andersson fungerar faktureringen bra i många kommuner, men i fem fall har de problem, däribland Skara.

Fallet utreds

På Migrationsverket är man inte lika säkra på vem som har rätt och fel i frågan. Just nu utreder man betalningsansvaret för de fem barn som är placerade på Stora Ekeberg. Tidningen kommer att följa upp vad de kommer fram till.