Dan Persson, ägare till Knistad, har blivit stämd av den norska hotellägaren Asmund Haare, misstänkt för förtal.

På onsdagen hölls en muntlig förberedelse vid Skaraborgs tingsrätt där båda parter fick lägga fram sin syn på saken.

Dan Persson fanns på plats i tingsrätten, men inte Asmund Haare. Båda hade med sig två advokater var som förde deras talan.

Annons

Enligt Haare har Persson fört en förtalskampanj mot honom på sociala medier, vilket Persson förnekar.

– Han har inte gjort sig skyldig till förtal, det har ur hans synpunkt varit försvarligt att sprida uppgifter om själva affären och alla turer som varit. Han har deltagit i en allmän debatt, säger hans advokat Max Ahlgren.

Enligt Asmund Haare har Dan Persson ägnat sig åt att systematiskt smutskasta honom på sociala medier och kommit med osanna uppgifter, som att han skulle vara föremål för en utredning gällande förskingring, något Haare själv förnekat.

Om parterna inte kommer överens genom förlikning så blir det rättegång och då har Dan Persson kallat kommunalrådet Katarina Jonsson (M) och oppositionsledare Marie Ekman (S) att vittna om vad som föregick Billingehusaffären. Dan Persson vill försöka visa att Haare indirekt skulle ha hotat att göra om hotellet till flyktingförläggning, om affären inte gick igenom.

Blir det rättegång kan en sådan tidigast komma att hållas under försommaren.