Vi backar bandet till lördagen den 22 januari 2011 då vi Skaraborgs läns tidning kunde ta del av ett reportage där personlig assistans i Skara framhölls som ett föredöme i hela Sverige. I artikeln förklarades att man fick ta emot studiebesök och poängen var att man arbetade i team.

Dåvarande chef för handikappverksamheten i kommunen hade för avsikt att förbättra verksamheten ännu lite till och lade personlig assistans under Gruppbostaden eller som kommunen föredrar att kalla det - LSS-boende. Då liksom nu utgick ingen information till berörda och inte ens rådet fick information. Alla blev överkörda.

LÄS MER: Åtgärdspaket på tio miljoner för omsorgen

Detta är orsaken till det kaos som råder i verksamheten i dag. En tid efter förändringen tvingades man att ändra i verksamheten igen. Man tog bara ett halvt steg tillbaka. Det steg man man nu tar för att återbilda teamen.

LÄS MER: Omorganisation slår hårt mot Skaraborg

LÄS MER: Kommunen svarar om assistans

Annons

Jag, liksom Lars-Åke Bäck, fick i förra veckan info om att verksamheten kommer nu att delas in i åtta team där assisternas placeras efter kompetens, vilket är olyckligt. En uppbyggd tillit på 10 eller 20 år mellan assistent och brukare kan man inte ändra på utan giltig orsak. Det går inte bara att ändra med ett pennstreck. Borde inte detta provas rättsligt?

Gunnar Hult

Ledamot i kommunala rådet för funktionshindersfrågor

LSS