Skaraborgs sjukhus har ett förväntat underskott på över 100 miljoner kronor i år och sjukhusets styrelse har ställt sig bakom en plan där det ingår att minska personalstyrkan med 60 tjänster. Yrkeskategorierna som det ska blir färre av är undersköterskor, läkare och administrativ personal. Personalminskningen ska ske genom naturlig avgång, såsom pensionsavgångar.

Monica Malmqvist, ordförande för Kommunal på Skaraborgs sjukhus, berättar att de blev överraskade av beskedet vid styrelsemötet.

– Det här ska göras genom naturlig avgång och ingen ska sägas upp. Det kommer vi noga att övervaka. Vi ska fortfarande ha en sjukvård kvar som bedrivs på ett säkert sätt. Vi värnar om de våra, men samtidigt kan vi inte anställa för många. Vi har inte lika många vårdplatser som i fjol och får inte mer pengar när vi har färre vårdplatser. Tyvärr är det så här i sjukvården, säger hon.

Om tjänster ska vakanshållas kommer fackförbundet att begära risk- och konsekvensanalyser, enligt Monica Malmqvist.

– Våra medlemmar tycker att det har nog att göra ändå, vi får ju inga signaler från våra medlemmar att de blivit för många, säger hon.

På onsdagen ska mbl-förhandling hållas och då förväntar sig Monica Malmqvist mer information om personalminskningen.

Ett annat sätt för sjukhuset att minska kostnadsutvecklingen som Monica Malmqvist vill lyfta är uppgiftsväxling, att till exempel undersköterskor kan ta över uppgifter från sjuksköterskor.

Annons

– Det har bara varit fina ord, men man har aldrig kommit till verkstad. I verksamheten händer ingenting, säger hon.

Här finns mycket att göra, enligt Monica Malmqvist, särskilt på vissa avdelningar.

– På vissa avdelningar har vi undersköterskor som inte ens får dokumentera sitt eget arbete, säger hon.